Bli medlem

old_terminal: has_real_card: 1

Boden Bonus:
Användarvillkor och integritetspolicy

Introduktion
Boden Bonus har bildats för att ge förmåner till dig som handlar i butiker som är anslutna till Boden Bonus butiker. Syftet är att stärka den lokala handeln – att det skall löna sig att handla lokalt.

Klubben hanteras administrativt av FILLit som ansvarar för informationshanteringen och därmed också för att personuppgifter hanteras på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Medlemskapet är personligt och gratis.

Så här går det till:
Som medlem registrerar du ditt personnummer, epost, mobilnummer och fullständig adress alt till personnummer är att registrera en Boden Bonus -bricka. Du kan därefter använda ditt personnummer eller bricka som identifikation i alla butiker som är anslutna till Boden Bonus.

När du betalar dina varor registrerar du ditt personnummer alt lägger du nyckelbrickan mot en särskild läsare i kassan. Köpet och det antal elektroniska stämplar som köpbeloppet motsvarar registreras då automatiskt.

På hemsidan kan du klicka för de butiker där du vill vara medlem. Du blir också medlem direkt i en butik genom att använda ditt personnummer eller brickan vid köp i den aktuella butiken.

Du kan använda din bricka från dag 1, men för att få bonus krävs att du registrerat dig.

Om du använder bricka behöver du registrera dina uppgifter på www.bodenbonus.se så är du full medlem.

Du kan när som helst logga in på Boden Bonus hemsida och se ditt saldo och de villkor som gäller för bonusen i de olika butikerna.

Din personliga information är din privatsak. Ingen annans. Du kan vara säker på att Boden inte samlar in personlig information som kan säljas vidare till annonsörer eller andra organisationer. Det är bara Boden Bonus och de butiker där du är medlem som har tillgång till denna information.

Integritet och bibehållande av personlig information.
Boden Bonus gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Tillgång till personlig information
Du kan bidra till att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga genom att logga in på ditt konto på www.bodenbonus.se och uppdatera /korrigera vid behov.

Personuppgiftshantering
Boden Bonus registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Boden uppgifter om dig som medlem (namn, personnummer alt födelsedatum, adress, kön, mobilnummer, e-mailadress samt tid och datum för registreringen).
Vid registrering av köp med personnummer eller Klubb Bodens nyckelbricka med dess unika kod registrerar Boden Bonus uppgifter om köpet (tidpunkt, datum, butik, samt antal stämplar och - i förekommande fall - vilket erbjudande det gäller).

Syftet
Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från Boden Bonus och butiker anslutna till Boden Bonus.

Medgivande
I och med ansökan om medlemskap i Boden Bonus, ger du medgivande till att Boden Bonus registrerar och lagrar uppgifter om köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål.
Boden Bonus skickar månadsvis aggregerade analysrapporter till anslutna butiker som baseras på ditt och andra medlemmars registrerade köp och bonusuttag hos respektive butik.

Som medlem i Boden Bonus accepterar du också marknadsföring från de anslutna butiker där du via hemsidan anmält dig som medlem och/eller där du handlat och registrerat köp. Dina uppgifter kan då komma att användas i riktade kampanjer till din specifika urvalsgrupp.

Vilka personuppgifter är registrerade?
Du kan få ett fullständigt utdrag av de uppgifter som finns hos Boden Bonus gällande ditt konto.
Skriftlig begäran görs till info@fillit.se
Boden Bonus kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Säkerhet och sekretess
Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Avsluta medlemskap
Du kan avsluta medlemskapet i en enskild butik genom att på hemsidan invid butikens ruta klicka på texten medlem.

Du kan avsluta hela ditt medlemskap i Boden Bonus direkt under din profil.
Avslutas medlemskapet i Boden Bonus så förfaller innestående stämplar.
På motsvarande sätt förfaller innestående stämplar i den/de butiker du väljer att inte vara medlem.

Vid mer än 24 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade poäng förfaller.

All personlig information raderas vid avslut av medlemskap i Boden Bonus.

Våra utskick
Som medlem i Boden Bonus får du inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst gå in på vår hemsida och välja kanal eller tacka nej till utskick.

Tvister och gällande lag
Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.
Ovanstående villkor är under arbete för att anpassas för den nya personupplysnings-lagstiftningen (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25 maj 2018.

Klubb Boden förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Boden Bonus. Ändringar träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på Boden Bonus.

Personuppgiftsansvarig är Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787.